krokodil riba
MKC LOGO
MFRU-KIBLIX2013
MARIBOR, SLOVENIJA
Festival 6.−9. november
Razstava 6.−25. november

POVZETKI DELAVNIC v soboto, 15.00–16.00

Moderatorka: Katja Finec Kos

Delavnice potekajo v času festivala od 10. do 15. ure z zaključnim omizjem med 15. in 16. uro, ko bodo udeleženci omizja govorili o ključni vlogi delavničarskih pristopov v sodobnih interdisciplinarnih umetniških in pedagoških pristopih.

Stella Veciana: Prevrednotenje spomina

Tomaž Grušovnik: Q:aRt

Ladies of the press