krokodil riba
MKC LOGO
MFRU-KIBLIX2013
MARIBOR, SLOVENIJA
Festival 6.−9. november
Razstava 6.−25. november

OMIZJE: DELAVNIČARSTVO

Moderatorka: Tanja Grosman

Gjino Šutić, Monika Pocrnjić, Žiga Kranjec, Robertina Šebjanič, Luka Frelih

Udeleženci omizja bodo govorili o ključni vlogi, ki jo imajo delavnice in delavničarski pristop v sodobnih interdisciplinarnih umetniških praksah. Delavničarstvo je odprtokodni način deljenja umetniškega, tehničnega in znanstvenega znanja na podlagi transdisciplinarnih delavnic, ki spretno prepletajo teorijo in prakso. Odpirajo nove kanale kreativnosti, hkrati pa omogočajo vključitev javnosti v procese, ki so bili del zaprtih znanstvenih ali umetnostnih sfer.