krokodil riba
MKC LOGO
MFRU-KIBLIX2013
MARIBOR, SLOVENIJA
Festival 6.−9. november
Razstava 6.−25. november

WILLIAM MYERS: Biodesign

BioDesign: Nature + Science + Creativity je naslov knjige, ki sta jo leta 2012 izdala Museum of Modern Art (MoMA) iz New Yorka ter založba Thames & Hudson iz Londona. Delo nas seznanja s sodobnimi oblikovalskimi in umetniškimi projekti, za katere se uporabljajo živi materiali in ki zajemajo širok izbor načinov izvedbe oz. uporabe, od arhitekture in oglaševanja, od betona do oblačil. Ta dela nam razkrivajo vizionarske strategije za izboljšanje ekološke učinkovitosti objektov okrog nas, estetske možnosti, ki jih omogoča nova biotehnologija in provokativne eksperimente, ki izpostavijo tako priložnosti, kot tudi nevarnosti manipulacije življenja za človekove namene.