krokodil riba
MKC LOGO
MFRU-KIBLIX2013
MARIBOR, SLOVENIJA
Festival 6.−9. november
Razstava 6.−25. november
Arhiv MFRU slacek

Arhiv MFRU, Jože Slaček (SI)

Instalacija, 2013

Zavedajoč se pomena dokumentiranja in arhiviranja gradiv sodobne novomedijske umetnosti, organizatorji skrbno hranimo in zbiramo gradiva predhodnih festivalov. Posebna skrb je bila namenjena zbiranju in predstavitvi gradiv ob 15. festivalu, ko je bil ustvarjen MFRU hiper film, prvi slovenski interaktivni dokumentarec, ki je tudi v svetovnem merilu izjemen. Ob hiper filmu je bil urejen tudi arhiv fizičnih gradiv, zbranih v prejšnjih letih. Gradiva redno dopolnjujemo z materiali aktualnih MFRU-jev.

Vzpostavitev fizičnih in virtualnih arhivov je nujna za refleksijo sodobne umetniške produkcije. Sestavljanje arhiva, njegova dostopnost ter predvsem uporabnost, še vedno niso dovolj izpostavljeni. Slednje še posebej velja za dela, temelječa na uporabi sodobnih tehnologij. V zadnjih letih smo priča njihovemu hitremu razvoju, ki prinaša tudi nenehno spreminjanje formatov, standardov, programskih jezikov.

S programom MFRU arhiv želimo spodbujati raziskovalno, izobraževalno in dokumentacijsko uporabo obstoječih gradiv ter jih nenehno dopolnjevati in širiti z novimi, ob tem pa ohranjati starejše projekte.

Jože Slaček, ustvarjalec na področju videa, animacije in multimedije, je iniciator Mednarodnega festivala računalniških umetnosti v Mariboru. V Sloveniji redno izvaja dejavnosti s področja intermedijskih umetnosti, organizira predavanja, projekcije, razstave in festivale. Kot producent in kustos je sodeloval pri projektu nanoUmetnost, izvedenem v okviru EPK2012 Maribor. Soizvedel je tudi razstavo Muzej robotov v UGM in galeriji A+A.