krokodil riba
MKC LOGO
MFRU-KIBLIX2013
MARIBOR, SLOVENIJA
Festival 6.−9. november
Razstava 6.−25. november
arhiv mfru

HIPER FILM MFRU

UJA IRGOLIČ, MARKO BATISTA, JOŽE SLAČEK, MIROSLAV NIČIĆ, MARKO ORNIK, SON:DA

Spletni video arhiv, 2010

Gradivo festivala MFRU je dobilo svoje mesto v modernih medijih. Gre za hiper film na DVD nosilcu in na spletni strani festivala, kot tudi v študijskih in univerzitetnih knjižnicah oziroma na katedrah za nove medije ter v arhivih sodobne umetnosti.
MFRU hiper film je skupinski projekt avtorjev iz Maribora, Ljubljane in Beograda, ki preko razvijanja filmske logike in montaže presega linearne strukture in odpira nove možnosti razvoja zgodbe v filmskem mediju. S prenosom v virtualno oziroma spletno in inter-/hiperaktivno okolje hiper film povezuje vse do sedaj vpletene akterje festivala.
Hiper film kot urejena arhivska in spletna baza ponuja povezave s sodelujočimi umetniki in z dogodki. Dokumentarni multimedijski kolaž je dostopen, odprt in pripravljen za pregledovanje iz domala vsake točke tega planeta.

http://www.mkc.si/hiperfilm/