krokodil riba
MKC LOGO
MFRU-KIBLIX2013
MARIBOR, SLOVENIJA
Festival 6.−9. november
Razstava 6.−25. november
letece oko

Danes igra, jutri poklic

Franc Vrbančič

Šolski Center Ptuj, Elektro in računalniška šola, dijaki Šešo Aljaž, Tadej Vidovič, Niko Ivezič, Tomaž Šešerko

Delavnica in film predstavljata pomoč IKT tehnologije pri širjenju znanja s področja tehnike. Namenjena je osnovnošolcem kot pomoč pri predmetih robotika v tehniki in elektronika z robotiko.

Delavnica uporablja lego sisteme, ki jih sestavljajo lego kocke za sestavo robotov. Najvažnejši del je mini računalnik s senzorji, s pomočjo katerih robot zaznava okolje. Računalnik lahko programiramo grafično ali tekstovno.

Predstavitev projekta Leteče oko – uporabe tehnike v slikarstvu – helikopter.

Franc Vrbančič, univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike. Diplomiral leta 1992 na Univerzi v Mariboru na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Zaposlen v ŠC Ptuj, Elektro in računalniški šoli, kot učitelj strokovno teoretičnih predmetov. Od leta 1996 se aktivno ukvarja z računalniškim izobraževanjem in opismenjevanjem mladine in odraslih ter z izobraževanjem in uvajanjem mladine in odraslih v raziskovalne in druge projekte. Je avtor strokovnih člankov in referatov s področja uvajanja informacijsko komunikacijskih tehnologij v izobraževalni proces mladine in odraslih. Cobiss šifra: 91339 – Vrbančič, Franc

Šešo Aljaž, Tadej Vidovič, Niko Ivezič, Tomaž Šešerko: dijaki tretjega letnika ŠC Ptuj, Elektro in računalniške šole. Ukvarjajo se z raziskovalnimi dejavnostmi in z dejavnostmi povezanimi z robotiko. Redno se udeležujejo tekmovanj s področja robotike ter tekmovanj v znanju računalništva.

Danes zabava (igra) jutri poklic

“Sodobna IKT tehnologija je lahko dobrodošla pomoč pri širjenju informacij in poučevanju. Predstavili smo kako IKT tehnologije pomagajo pri širjenju znanja s področja tehnike. Osredotočili smo se na pomoč osnovnošolcem pri izbirnih predmetih Robotika v tehniki in Elektronika z robotiko. Skozi film in besedo smo predstavili tudi idejo, da, če želimo v podjetju tehnično izobražen kader, moramo s tehničnim izobraževanjem začeti že v osnovni šoli ter za tovrstno izobraževanje skrbeti skozi celotno šolsko vertikalo – OŠ, SŠ, fakultete, podjetja.

Pri tem smo uporabili lego sisteme, ki so didaktično in cenovno ugodna rešitev. Posamezni sistem sestavljajo lego kocke, s pomočjo katerih lahko sestavimo »robote«. Najvažnejši del je mini računalnik s senzorji, s pomočjo katerih robot zaznava okolje. Računalnik lahko programiramo grafično ali tekstovno.

Učitelje, mladostnike ter njihove starše smo k sodelovanju pritegnili z organizacijo šolskih, regijskih ter državnih tekmovanj Legobum, problemsko usmerjenimi tehničnimi dnevi ter seminarji in srečanji za odrasle in mladino. Zainteresirani lahko doseženo znanje pokažejo tudi na tekmovanjih kot so LegoBum, Lego Liga, …”

Predstavitev: Leteče oko – uporabe tehnike v slikarstvu

“Zadnjih nekaj let beležimo hiter napredek človeštva na različnih področjih. Razvite so bile moderne tehnologije, med drugimi tudi informacijske tehnologije in tehnologije novih materialov. Napredek pri razvoju novih tehnologij nam je med drugim omogočil tudi razvoj informacijsko podprtih avtonomnih mobilnih naprav. Uporabljamo jih marsikje, najbolj koristne so tam, kjer je za človeka nevarno ali nedostopno. Takšno informacijsko podprto avtonomno napravo z imenom Leteče oko smo razvili tudi mi. Mobilnost naprave v prostoru dosežemo s pomočjo štirimotorne leteče platforme, ki smo jo načrtovali, programirali, in s pomočjo s donatorskih sredstev, tudi izvedli. Raziskali smo tudi morebitna področja uporabe naprave. Pri raziskavi smo se osredotočili predvsem na avtonomnost in uporabnost naprave. Raziskali smo tudi možnosti informacijske podpore in možnosti nadgradnje izvedene rešitve. Še več z malo domišljije in ustrezno dodelavo sistema, lahko vrteče se dele naprave izkoristimo tudi v umetnosti- predvsem v slikarstvu.”

Avtorji: Stašo Frlež, Tomi Polajžer, Franc Vrbančič

Stašo Frlež, Tomi Polajžer: študenta UM, Fakultete za strojništvo. Aktivno se ukvarjata z raziskovalno dejavnostjo na področju mehatronike. Prejemnika priznanj za raziskovalne naloge s področja mehatronike in elektrotehnike.